Taloyhtiön yhteiset pelissäännöt


Taloyhtiössä on otettava muut asukkaat huomioon, siksi taloyhtiöissä noudatetaan yhteisiä pelisääntöjä niin vuokralaisten kuin osakkaiden kesken.

Taloyhtiöissä järjestysmääräys määrittelee taloyhtiön yhteiset säännöt asukkaille. Nämä usein hyväksytetään yhtiökokouksessa. Asunto-osake yhtiöillä yhtiöjärjestys on pakollinen, mutta tässä ei mainita asumisen ja elämisen sääntöjä. Tämän takia usein asunto-osakeyhtiöillä on erilliset järjestysmääräykset. Yleisesti nämä määräykset on hyvä olla esillä taloyhtiön ilmoitustaululla tai sähköisissä kanavissa. Järjestysmääräykset on tehty helpoittamaan turvallista asumista ja yleistä viihtyvyyttä, sekä kannustamaan hoitamaan asuntoa ja taloyhtiötä vastuullisesti.

Asunto-osakeyhtiöillä on pakollinen yhtiöjärjestys, mutta siinä ei kerrota, millaisia sääntöjä asumisessa tulisi noudattaa.Asunto-osakeyhtiöillä on pakollinen yhtiöjärjestys, mutta siinä ei kerrota, millaisia sääntöjä asumisessa tulisi noudattaa.Häiriökäyttäytymisestä ja sääntöjen rikkomisesta seuraa usein varoitus tai häätö. Yleisimpiä rikkomuksia lähtökohtaisesti ovat hiljaisuuden aikana (klo 22-07) kovaääninen häiriökäyttäytyminen, esimerkiksi ”kotibileiden” muodossa. Vuokralainen vastaa asunnosta kuuluvasta metelistä ja voi täten muita häiritessään saada varoituksen vuokranantajalta ja isännöistäjältä. Varoitus tai vuokrasopimuksen purku voi tulla myös mikäli vuokralainen hoitaa asuntoa huonosti, eikä täytä velvollisuuksiaan.

Usein asiat ovat keskusteltavissa asianomaisten kanssa, oli tilanne mikä tahansa, aina kuitenkaan keskustelu ei auta, jolloin asiaan on puututtava lain puittessa. Ongelmallisissa tilanteissa osakasta suositellaan aina ensin ottamaan yhteyttä oman taloyhtiön isännöitsijään ja hallituksen puheenjohtajaan, sekä muihin jäseniin ja hakea heidän kanssaan yhteistyössä ratkaisua. Isännöitsijältä kannattaa konsultoida vaikeissa tilanteissa, ammattimainen isännöitsijä osaa auttaa hankalissa tilanteissa ja tarvittaessa kysyä ulkopuolista apua tilanteeseen.