Vuokranantajan ja vuokralaisen vakuutukset


Vuokranantajan vakuutus

Vuokralaisella ja vuokranantajalla on omat vakuutuksensa vuokrattavaan huoneistoon kohdistuen.

Vuokralaisen vakuutus ei lähtökohtaisesti kata vuokranantajan kunnossapitovastuulle kuuluvia asuinhuoneiston pintoja tai asuinhuoneistossa olevia kiinteitä kalusteita. Kattavuus vakuutuksessa kannattaa tarkistaa yhtiöltä, josta vakuutuksen ottaa.

Vuokranantajan ja vuokralaisen vakuutusten hinnat ja kattavuus vaihtelevat yhtiöittäin, mutta lähtökohtaisesti vakuutus on kohtuullisen edullinen kattavuuteensa nähden ja siksi suositeltavissa ottaa riskien ja vahinkojen kustannusten minimoiseksi. Kodinkoneiden vuodot, palovahingot ja putkivahingot voivat tulla vuokranantajalle todella kalliiksi ilman vakuutusta ja syödä potentiaalisia tuottoja vuositasolla. ”Sijoitus” vakuutukseen pitkässä juoksussa on nähty kannattavaksi niin vuokralaisen, kuin vuokranantajan kannalta, koska vuokrasuhteen aikana voi sattua vahinkoja. Suositeltavaa on miettiä minkälaisen kattavuuden vakuutukselle haluaa ennen vakuutuksen ottamista.  Vuosittainen hinta on siis suhteessa pieni verrattuna mahdolliseen vahinkotilanteeseen.

Vuokranantajan vakuutus on verovähennyskelpoinen verotuksessa.
Vuokralaisen vakuutus

Yleisesti vuokranantajat vaativat laajan kotivakuutuksen vuokralaiselta, joka pitää todistaa ennen vuokrasuhteen alkua vakuutustodistuksella, joko vuokrausta hoitavalle välitysliikkeelle tai itse vuokranantajalle. Vuokralaisella ei ole velvoitetta lain mukaan ottaa kotivakuutusta, mutta vuokrasopimukseen usein lisätään ehto, että vuokralaisen on otettava ja pidettävä kotivakuutus vuokrasuhteen ajan. Kotivakuutus on suositeltua ottaa vahinkojen varalle, vaikka vuokranantaja ei sitä vaatisi. 

Laaja kotivakuutus vuokralaiselle pitää sisällään henkilökohtaisen irtaimiston, palo/vesivahingot, virtapiikit elektroniikkalaitteisiin, sekä kattaa rikokset jotka kohdistuvat vuokrattavaan huoneistoon. Olennaisin osa kotivakuutuksessa on ulkopuoliselle (vuokranantajalle) aiheutetut vahingot. Vahingot harvoin ovat tahallisia ja tulevat usein kalliiksi ilman vakuutusta. Vahinkoja ja tapaturmia on erilaisia ja usein esimerkiksi taloyhtiön tai vuokranantajan vakutuus ei korvaa vuokralaisen omaisuusvahinkoja.

Vuokravaltti tekee yhteistyötä asiantuntevan ja kokeneen vakuutusedustajan kanssa. Asiakkaanamme saat etuja vuosittaisiin vakuutusmaksuihin.

Artikkelissa tiivistetty versio vuokralaisen ja vuokranantajan vakuutuksista, näistä ja muista vakuutuksista suosittelemme keskustelemaan asiantuntijan kanssa tarkemmin. Kysy lisää meiltä yhteistyökumppaneista.

Rauhallista & turvallista joulukuuta toivottaa Vuokravaltin henkilökunta!